Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz

NIP: 618-20-65-295 REGON: 300634209

Sekretariat

tel. 62 767-76-50 

e-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl


Dyrektor Janusz Matuszewski

tel. 62 767-76-53


Wicedyrektor Marcin Gaj

tel. 62 767-76-62


Wicedyrektor Michał Płóciennik
tel. 62 767 76 54


Warsztaty szkolne ul. Obywatelska 4

tel. 62 757-37-75