ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KALISZU

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO KLAS PIERWSZYCH NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ


TECHNIKUM BUDOWLANO-ELEKTRYCZNE

Technik architektury krajobrazu - 1 TA

Technik budownictwa - 1 TB

Technik budownictwa (mundurowa) - 1 TB (M)

Technik informatyk - 1 TI

Technik informatyk (mundurowa) - 1 TI (M)

Technik elektryk - 1 TE

Technik geodeta - 1 TG


LICEUM PLASTYCZNE

Plastyk - 1 LP


TECHNIKUM BUDOWY FORTEPIANÓW

Technik budowy fortepianów i pianin - 1 TBF


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Elektryk - 1a

Monter sieci i instalacji sanitarnych - 1b

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 1c


WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Klikając na poniższe zdjęcie, przejdziesz do systemu elektronicznego wypełniając wniosek przyjęcia ucznia do szkoły

nabopng

3 fotografie (podpisane na odwrocie)

Karta zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

Świadectwo ukończenia gimnazjum (dostarczone w ciągu 3 dni od daty ukończenia gimnazjum)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

DODATKOWO MOŻNA DOSTARCZYĆ:

Zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej wydane dla finalistów lub laureatów konkursów przedmiotowych

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO WSZYSTKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

14 - 30 maja 2018

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY W GODZ. 8.00 - 15.00

TEL. 62 767-76-50


Proponowane przez szkołę przedmioty rozszerzone dla klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019:

Technik Architektury Krajobrazu - biologia, matematyka

Technik Geodeta - matematyka, geografia

Technik Budownictwa - matematyka, geografia

Technik Informatyk - geografia, matematyka

Technik Elektryk - geografia, informatyka

Liceum Plastyczne - historia sztuki, język angielski

Technik Budowy Fortepianów - język angielski, język polski


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO