ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KALISZU

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

DO KLAS PIERWSZYCH NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ


TECHNIKUM BUDOWLANO-ELEKTRYCZNE

Technik architektury krajobrazu - 1 TA

Technik budownictwa - 1 TB

Technik budownictwa (mundurowa) - 1 TB (M)

Technik elektryk - 1 TE

Technik geodeta - 1 TG

Technik informatyk - 1 TI

Technik informatyk (mundurowa) - 1 TI (M)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 1 TEO


LICEUM PLASTYCZNE

Plastyk - 1 LP


TECHNIKUM BUDOWY FORTEPIANÓW

Technik budowy fortepianów i pianin - 1 TBF


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Elektryk - 1a

Monter sieci i instalacji sanitarnych - 1b

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 1cWYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Klikając na poniższe zdjęcie, przejdziesz do systemu elektronicznego wypełniając wniosek przyjęcia ucznia do szkoły

nabopng

3 fotografie (podpisane na odwrocie)

Karta zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

Świadectwo ukończenia gimnazjum (dostarczone w ciągu 3 dni od daty ukończenia gimnazjum)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

DODATKOWO MOŻNA DOSTARCZYĆ:

Zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej wydane dla finalistów lub laureatów konkursów przedmiotowych

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO WSZYSTKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

22 maja - 9 czerwca 2017

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY W GODZ. 8.00 - 15.00

TEL. 62 767-76-50

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Terminy postępowania rekrutacyjnego do TECHNIKUM I LICEUM


INFORMACJE O EGZAMINIE WSTĘPNYM  DO LICEUM PLASTYCZNEGO

Egzamin odbędzie się w budynku szkolnym przy ul. Rzemieślniczej 6 (zbiórka w galerii szkolnej na I piętrze) 

Terminy egzaminów wstępnych są następujące: 

12 czerwca 2017r. godz. 9.oo – egzamin praktyczny

13 czerwca 2017r. godz. 9.oo – egzamin ustny 

Dwuetapowy egzamin składa się z :

- sprawdzianu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej (pierwszy dzień)

- rozmowy kwalifikacyjnej z wiadomości o kulturze i sztuce -zakres wiedzy na poziomie gimnazjum (drugi dzień)

Czas trwania egzaminu praktycznego wynosi 270 minut (na każdy etap przeznaczone jest 90 min., między etapami przewidywane są 2 przerwy po 15 minut)

Na egzamin praktyczny kandydaci przynoszą :   ołówki, gumkę, farby

plakatowe lub akrylowe, pędzle, blok techniczny, nożyczki, klej, taśmę klejącą.

Na drugi etap egzaminu – rozmowę kwalifikacyjną kandydaci przynoszą teczkę z najlepszymi pracami rysunkowymi i malarskimi wykonanymi przez siebie w domu.


Terminy postępowania rekrutacyjnego do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA


Proponowanymi przez szkołę przedmiotami rozszerzonymi dla klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 będą:

1LP - historia sztuki, j. angielski

1TB/TBM - geografia, matematyka

1TI/TIM - geografia, matematyka

1TA/TG - biologia, matematyka

1 TE/TEO - geografia, informatyka

1TBF - j. polski, j. angielski