ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KALISZU

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO KLAS PIERWSZYCH NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ


TECHNIKUM BUDOWLANO-ELEKTRYCZNE

Technik architektury krajobrazu - 1 TA

Technik budownictwa - 1 TB

Technik budownictwa (mundurowa) - 1 TB (M)

Technik informatyk - 1 TI

Technik informatyk (mundurowa) - 1 TI (M)

Technik elektryk - 1 TE

Technik geodeta - 1 TG


LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Plastyk - 1 LP


TECHNIKUM BUDOWY FORTEPIANÓW

Technik budowy fortepianów i pianin

od nowego roku szkolnego 2019/2020 - Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin - 1 TBF


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Monter sieci i instalacji sanitarnych - 1a

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 1b

NOWOŚĆ       Murarz - tynkarz - 1c
NOWOŚĆ       Betoniarz - zbrojarz - 1d

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony i wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, który generowany jest z systemu elektronicznego.

Klikając na poniższe zdjęcie, przejdziesz do systemu elektronicznego wypełniając wniosek przyjęcia ucznia


Rekrutacja podstawowkapng

3 fotografie (podpisane na odwrocie)

Karta zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dostarczone w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkoły podstawowej)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

DODATKOWO MOŻNA DOSTARCZYĆ:

Zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej wydane dla finalistów lub laureatów konkursów przedmiotowych

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO WSZYSTKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


11 maja - 23 czerwca 2020

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY W GODZ. 8.00 - 15.00

TEL. 62 767-76-50


Proponowane przez szkołę przedmioty rozszerzone dla klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021

będą podane w najbliższym czasie.