Murarz-tynkarz będzie przygotowany do: wznoszenia ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładania warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonania schodów, filarów oraz stropów, układania na ścianach okładziny, wykuwania otworów oraz sporządzania zaprawy murarskiej i tynkarskiej. Nabędzie umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót, jak również organizowaniem i kierowaniem pracą małych zespołów pracowniczych. Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz przedsiębiorstwach budowlano-remontowych.


Betoniarz - zbrojarz będzie przygotowany do wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich.                                                     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: układania zbrojenia w deskowaniu lub formie; wykonywania mieszanek betonowych; układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu; wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych. Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w: pracowniach i warsztatach szkolnych, przedsiębiorstwach budowlano-remontowych oraz zakładach prefabrykacji i produkcji zbrojenia.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kształci się na potrzeby budownictwa i pracownika wykwalifikowanego w zawodzie, który potrafi wykonywać prace malarskie i tapicerskie, montować systemy suchej zabudowy, wykonywać roboty posadzkarsko-okładzinowe ale również kształci umiejętności kierowania procesem technologicznym na powierzonym stanowisku pracy. Edukacja gwarantuje uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności umożliwiających rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie głównie w branży budowlanej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje bazę warsztatową z profesjonalną kadrą nauczycielską.

Absolwent Monter zabudowy robót wykończeniowych, posiada umiejętności: praktycznego wykorzystania poznanych zasad sztuki budowlanej; stosowanie maszyn i urządzeń używanych w różnych procesach technologicznych; prawidłowego gospodarowania energią, surowcami i wodą; pracy w oparciu o dokumentację budowlaną i jej opracowania; wykańczania powierzchni ścian, wykonywania podłogi, elementów aranżacji wnętrza zgodnie z dokumentacją; wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; posługiwanie się rysunkiem zawodowym i dokumentacją. 

Przygotowanie zawodowe absolwenta teoretyczne i praktyczne, pozwala na podjęcie pracy w: zakładach prefabrykacji materiałów budowlanych; przedsiębiorstwach budowlanych; inwestycjach jak i remontach budynków; własnych firmach budowlanych; przedsiębiorstwach zajmujących się aranżacją wnętrz; przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.


Monter sieci i instalacji sanitarnych. Edukacja gwarantuje uzyskanie wiedzy i praktycznej umiejętności w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Uczeń potrafi dokonać montażu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w różnych rodzajach budynków, wykonać prace związane z konserwacją, remontem sieci, instalacji, oraz jej eksploatacją.  Odpowiednie kwalifikacje zawodowe umożliwiają zatrudnienie głównie w zakładach usługowo-naprawczych. Otwarcie rynków europejskich, daje szerokie możliwości dobrym fachowcom, których przygotowuje nasza szkoła.

Absolwent po ukończeniu szkoły posiada umiejętności: obsługiwania sprzętu i narzędzi przeznaczonych do wykonywania prac instalacyjnych; łączenie rur i kształtek z różnych materiałów; posługiwanie się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań; montażu sieci urządzeń i instalacji sanitarnych; usuwania i lokalizowania usterek wykonawstwa; wykonywania instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji i klimatyzacji w różnych technologiach eksploatowania, konserwacji i remontowania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; organizacji stanowiska pracy.

Przygotowanie zawodowe absolwenta teoretyczne i praktyczne, pozwala na podjęcie pracy w: przedsiębiorstwach budowlanych, przemysłowych i instalacyjnych; własnych firmach budowlanych, na budowach obiektów mieszkalnych; przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych; warsztatach rzemieślniczych i remontowo-montażowych; w firmach wykonujących roboty konserwacyjne; w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.