Dyrektor Janusz Matuszewski

tel. 62 767-76-53

 

W-ce Dyr Urszula Wilczyńska-Rosada

tel. 62 766-44-36

 

W-ce Dyr  Marcin Gaj

tel. 62 767-76-62

 

Warsztaty szkolne ul. Obywatelska 4

Kierownik Jacek Widełko

tel. 62 757-37-75