Dyrektor Janusz Matuszewski

e-mail: dyrektor@zsp2.kalisz.pl

tel. 62 7677653

 

Wicedyrektor Marcin Gaj

e-mail: wicedyrektor1@zsp2.kalisz.pl

tel. 62 7677662


Wicedyrektor Michał Płóciennik
e-mail: wicedyrektor3@zsp2.kalisz.pl

 tel. 62 7664436


Warsztaty szkolne ul. Obywatelska 4

tel. 62 7573775