Dyrektor Janusz Matuszewski

e-mail: dyrektor@zsp2.kalisz.pl

tel. 62 767-76-53

 

Wicedyrektor Marcin Gaj

e-mail: wicedyrektor1@zsp2.kalisz.pl

tel. 62 767-76-62


Wicedyrektor Michał Płóciennik
e-mail: wicedyrektor3@zsp2.kalisz.pl

 tel. 62 767 76 54


Warsztaty szkolne ul. Obywatelska 4

tel. 62 757-37-75