Skład Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu

Rok szkolny 2016/2017 /po wyborach uzupełniających w dniu 14.09.2017 r./


Przewodniczący - Katarzyna Płucienniczak

Zastępca przewodniczącego - Agnieszka Mielczarek

Sekretarz - Lidia Szuleta

Skarbnik - Piotr Michałowski

Członek - Teresa Wojtas

Członek - Agnieszka Nogaj

Członek - Wioletta Załęczka

Członek - Joanna Eberchart

Członek - Tomasz Kasik

Członek - Grzegorz Mikołajewski

Członek - Sławomir Płomiński

Członek - Katarzyna Matuszak

Członek - Krzysztof Nowacki

Członek - Marlena Plajzer

Członek - Renata Przyłęcka