Skład Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu