30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 16.30

wywiadówki dla rodziców uczniów

Technikum Budowlano - Elektrycznego,

Technikum Budowy Fortepianów,

Liceum Plastycznego,

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano - Elektrycznej.