tu jesteś:     strona główna > liceum plastyczne > kierunek: RENOWATOR ELEMENTÓW ARCHITEKTURY.

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH    w Kaliszu


liceum plastyczne - rysunek. autor: Honorata Błaszczyk

Liceum Plastyczne w Kaliszu przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach artystycznych. Celem kształcenia szkoły jest rozwój osobowości twórczej młodzieży wrażliwej na piękno, wychowanie estetyczne oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe. Po ukończeniu liceum uczniowie otrzymują tytuł plastyka oraz świadectwa maturalne. Nauka trwa 4 lata. Uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych, do jakich należą: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, fotografii i filmu.
| TECHNIKUM BUDOWLANE | LICEUM PROFILOWANE | SZKOŁA ZAWODOWA | LICEUM PLASTYCZNE | SZKOŁA POLICEALNA |

| historia szkoły | pracownicy szkoły | nasze sukcesy | nabór | współpraca ze szkołami |

| klub żeglarski | koło fotograficzne | koło teatralne | SKS | Klub Unii Europejskiej | koło strzeleckie | Klub Pasjonatów Dobrego Kina |

| gazetka | nasze publikacje | archiwum | pomoc pedagoga |

| autor: monika prałat / piotr miczko |